GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

 

Projekty sieci wod-kan

i gazowych

kanalizacja

Wykonujemy projekty:

- sieci i przyłączy wodociągowych

- sieci i przyłączy kanalizacyjnych

- sieci i przyłączy gazowych

Możemy zaproponować kompleksową obsługę inwestycji poprzez jednoczesne wykonanie mapy do celów projektowych, projektu sieci i przyłączy, wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.