GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

boczna od ul. Warszawskiej

ORTOFOTOMAPA

Instrukcja: jedno kliknięcie lewym przyciskiem myszy to powiększenie, a dwa kliknięcia zmniejszenie obrazu, natomiast przytrzymując lewy przycisk myszy przesuwamy obraz bez zoom-u. Zoom odbywa się też przy pomocy kółka myszy.