GeoPlan

Zakład usług geodezyjnych i projektowych

Serock - podział działek nr 34/2 i 35/2

ORTOFOTOMAPA

Instrukcja: jedno kliknięcie lewym przyciskiem myszy to powiększenie, a dwa kliknięcia zmniejszenie obrazu, natomiast przytrzymując lewy przycisk myszy przesuwamy obraz bez zoom-u. Zoom odbywa się też przy pomocy kółka myszy.